Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Natančnost spremljanja narekuje uspešnost upravljanja

Sodobne informacijske tehnologije nam ne pomagajo le poslovati in komunicirati hitreje ter bolje, temveč skrbijo tudi za večje udobje dela in življenja, saj znajo pametno upravljati z vrsto sistemov v stavbah in prostorih. Z vidika poslovanja so danes računalniške/strežniške sobe in podatkovni centri vitalen del poslovne infrastrukture, zato je treba ustrezno poskrbeti za njihovo varnost in zanesljivost delovanja. Pri tem pa nam delo lahko močno olajšajo sistemi za napredno spremljanje in nadzor delovanja (monitoring) ter upravljanje z infrastrukturo.

Tudi podjetje TROIA ponuja vrsto rešitev za nadzor in upravljanje informacijskega okolja, pri čemer strankam nudimo visoko prilagodljivost – tako glede strojnih in programskih rešitev kot organizacijskih modelov. V primeru, da podjetje že uporablja kakšno varnostno ali upraviteljsko rešitev, lahko te nadgradimo ali povežemo v še bolj enovito in posledično bolj učinkovito celoto.

S pomočjo pametnih senzorjev in krmilnikov omogočamo natančno spremljanje najrazličnejših okoljskih  in drugih parametrov, kot so temperatura, vlaga, pretok zraka, gibanje, uhajanje vode, prisotnost ognja, stanje ključavnic/vrat itd. Poleg tovrstnih naprednih rešitev pa nudimo še učinkovite sisteme za zaznavanje in upravljanje porabe energije, ki lahko v praksi podjetju prihranijo znatne količine energije in zmanjšajo znesek na mesečnem računu za elektriko. Energija danes vsekakor ni zanemarljiv poslovni strošek, z omenjenimi rešitvami pa lahko upravitelj prostora/stavb/opreme le-te spremlja tudi na daljavo. Ne nazadnje je tudi nesorazmerno povišana poraba energija lahko prvi pokazatelj nepravilnosti v delovanju opreme/prostorov ...

Vsi senzorji in sistemi so povezani z naprednimi in avtomatiziranimi rešitvami za obveščanje oziroma alarmiranje. Tako lahko upravitelja ali zunanjo službo, zadolženo za posamezno področje, samodejno obvestimo o nenavadnem ali izrednem dogodku, in sicer preko e-pošte, sporočila SMS ali MMS, telefonskega klica in/ali glasovnega alarma. Pamet, vgrajena v ta sistem, pozna vrsto dogodkov, ki se lahko pripetijo v posameznem okolju, zato lahko vsebuje tudi filter napačnih opozoril, kar v praksi zmanjša število napačnih obvestil in alarmov na minimum.

Sistemi znajo v primeru težav (npr. izpada električnega toka in manka toka v sistemu brezprekinitvenega napajanja) tudi samodejno ugasniti (in pozneje zagnati) računalnike ter strežnike in drugo pametno komunikacijsko opremo ter tako preprečiti škodo. Napredne rešitve je moč povezati tudi s sistemom video nadzora, pri čemer upravitelj po e-pošti ali sporočilu MMS poleg opisa napake prejme tudi sliko ali video posnetek prostora/opreme, kjer se je težava pojavila.

Praktična vrednost sistemov torej raste z njihovo integracijo, posledično pa rastejo tudi prihranki podjetja. Senzorji gibanja lahko denimo v računalniških/strežniških sobah po določenem času neaktivnosti izklopijo osvetlitev, kar znatno zmanjša stroške, ki nastanejo v primeru, ko zaposleni pozabijo ugasniti luči. Večji sistemi lahko upravljajo z osvetlitvijo in ogrevanjem že na podlagi prihodov in odhodov zaposlenih v/iz podjetje/a.

V podjetju TROIA strankam implementiramo napredne rešitve za spremljanje in nadzor IT-infrastrukture. Pri tem uporabljamo odprtokodne produkte Icinga ali Nagios, obenem pa smo tudi zastopnik naprednih rešitev podjetja AKCess Pro, ki podpirajo še naprednejšo integracijo z vsemi informacijsko-komunikacijskimi sistemi v podjetju in zunaj njega. Kopica pametnih senzorjev namreč pomeni, da se sistem lahko zaveda okolja in prostora ter naprav v njem in zna z njimi ustrezno upravljati v primeru nepravilnosti/težav/izjemnih dogodkov.

Dodajte nov komentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.