Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Upravljanje sredstev in storitev

IVZ je vzpostavil storitveni center za učinkovito upravljanje procesov v oddelku IT, zmanjšal operativne stroške in še več.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se IVZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. IVZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Slovenščina

V Mikropis Holdingu so s produktom IBM SmartCloud Control Desk dosegli stroškovne in časovne prihranke ter omogočili prilagodljivost in povezljivost.

Mikropis Holding je računalniško podjetje, ki že več kot 25 let uspešno razvija lastne programske rešitve za poslovno rabo. Skozi tesno sodelovanje z naročniki zagotavljajo rešitve, prilagojene potrebam in posebnostim poslovnih procesov, ter učinkovito integracijo rešitve v naročnikov že obstoječi sistem.

Slovenščina