Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Upravljanje sredstev

Učinkovitost dvigne zmogljivost, moč in možnosti upravljanja s sredstvi podjetja na povsem novo raven. Celostni pregled nad vsemi tipi sredstev z vidika celotnega podjetja in njegovih posameznih enot – proizvodnje, infrastrukture, stavb, transporta in IT-ja – vam daje možnost odkrivanja neizkoriščenih potencialov, ki jih ta sredstva imajo, vi pa jih morda še niste zaznali. Z znanjem lahko pridobite nadzor, s katerim lahko usklajujete cilje posamezne enote s cilji celotne organizacije.

Bistvo upravljanja s sredstvi je optimizacija učinkovitosti vsakega sredstva. S tem pomagamo pri maksimalni in hitri povrnitvi investicije v ključna sredstva. Celovit pristop pri upravljanju s sredstvi omogoča preventivno, napovedno, rutinsko in nenačrtovano vzdrževanje. Dolgoročni cilj upravljanja s sredstvi je zmanjševanje stroškov in povečevanje razpoložljivosti ključnih sredstev za podjetje.

Učinkovito upravljanje s sredstvi je tudi v pomoč pri maksimizaciji zmogljivosti in vrednosti življenjske dobe kompleksnih sredstev, ki jih lahko natančno uskladite s splošno poslovno strategijo.

 

Z učinkovitim upravljanjem sredstev lahko:

 • izboljšate donosnost sredstev,
 • zmanjšate stroške in tveganja,
 • povečate produktivnost,
 • izboljšate sprejemanje odločitev glede sredstev,
 • izboljšate odzivnost zagotavljanja storitev za sredstva in dohodek,
 • olajšate prizadevanja za skladnost s predpisi,
 • zmanjšate skupne stroške lastništva.

S tem znanjem imate moč pri odločanju in upravljanju s ključnimi sredstvi.

 

Produkti, ki vam jih lahko ponudimo na področju upravljanja sredstev:

 • IBM Maximo Asset Management,
 • IBM Maximo Linear Asset Management, 
 • IBM Maximo Spatial Asset Management,                        
 • IBM Maximo Scheduler,
 • IBM Maximo Calibration.