Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Upravljanje storitev IT

Računalniška tehnologija posega v vsa področja poslovanja, s tem pa informacijske rešitve postajajo vedno bolj kompleksne in težje obvladljive. Potreba po učinkoviti podpori IT je izrednega pomena za uspešno delovanje organizacij, saj pomaga pri odpravljanju težav, reševanju nepredvidenih težav in zbiranju podatkov, pomembnih za uporabnike.

Zagotavljanje skladnosti storitev, vezanih na IT, s trenutnimi in prihodnjimi potrebami organizacije in njenih strank je osnovni cilj upravljanja storitev. Pri tem so glavne naloge preučevanje resničnih potreb organizacije, zmanjšanje dolgoročnih stroškov zagotavljanja storitev, nepretrgano spremljanje in izboljševanje izvajanja obstoječih in uvajanje novih storitev.

Uporaba rešitev za celovito upravljanje sredstev in storitev IT vam pomaga izboljšati kakovost storitev in zmanjšanje motenj v poslovanju z:

  • zagotavljanjem samopomoči za uporabnike in vpeljavo kataloga storitev, ki končnim uporabnikom omogoča storitev, s katero lahko sami pridobijo pomoč in rešijo morebitne težave;
  • zmanjševanjem incidentov, problemov in izpadov storitev z učinkovito obravnavo zahtevkov za storitev;
  • zmanjševanjem poslovnega tveganja in zagotavljanjem integritete poslovanja z analizo vpliva in avtomatiziranjem postopkov sprejemanja sprememb;
  • zmanjševanjem tveganj, povezanih z revizijskimi pregledi z zagotavljanjem upravljanja celotnega življenjskega cikla strojne in programske opreme.

 

Produkti, ki vam jih nudimo na področju upravljanja storitev IT:

  • IBM SmartCloud Control Desk,
  • IBM Control Desk Entry Edition,
  • IBM SmartCloud Control Desk Service Provider Edition,
  • IBM Endpoint Management.