Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

IBM Maximo Asset Management

IBM Maximo Asset Management predstavlja celovito rešitev za upravljanje vseh strateških sredstev v podjetju. Zelo fleksibilna in prilagodljiva rešitev predstavlja enotno platformo, ki vam zagotavlja upravljanje vseh sredstev v podjetju – proizvodnjo, infrastrukturo, stavbe, transport, opremo IT in ne nazadnje zaposlene. S prilagodljivimi možnostmi za avtomatizacijo in uporabniško pomoč vam IBM Maximo Asset Management pomaga popolnoma izkoristiti možnosti sredstev, povečati njihovo vrednost in zmanjšati stroške upravljanja.

V praksi IBM Maximo Asset Management pospešuje razvoj načrtovanega programa za preventivno, napovedno, rutinsko in nenačrtovano vzdrževanje. Napredne funkcionalnosti za načrtovanje omogočajo razporeditev osebja s primernimi veščinami v pravem času na pravo delovno mesto. Pomaga tudi zagotoviti skladnost s pogodbami, sporazumi o ravni storitev, internimi standardi in predpisi vlad ali organizacij. Dodatni moduli, ki predstavljajo visoko vrednost, so skladiščno poslovanje, nabava, upravljanje garancij, upravljanje dobaviteljev in upravljanje rezervnih delov.

Za manjša podjetja ali posamezne oddelke z manjšim številom uporabnikov je na voljo rešitev IBM Maximo Asset Management Essentials, ki zagotavlja osnovne funkcionalnosti za upravljanje sredstev in dela za nižjo ceno.

 

Zmožnosti sistema:

 • Spremljajte in upravljajte namestitev sredstev, njihove specifikacije, stanje, umerjanje in vse stroške, povezane z njimi, s pomočjo enega samega sistema.
 • Enostavno integrirajte in upravljajte inteligentna sredstva (povezana na omrežje), kot so črpalke in merilniki, ki lahko sami sporočajo stanje.
 • Celovito upravljajte vzdrževanje dela načrtovanih in nenačrtovanih aktivnosti. Sistem prav tako omogoča kratkoročno in dolgoročno načrtovanje, preventivno in kurativno vzdrževanje ter vzdrževanje na osnovi stanja.
 • Optimizirajte vire in spremljajte ključne kazalnike uspeha.
 • Celovito upravljajte delovno vzdrževanje načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti, vključno z dolgo- in kratkoročnim načrtovanjem, načrtovanjem preventivnega in kurativnega dela in vzdrževanja na osnovi stanja opreme, upravljajte terminske plane, optimizirajte vire in ključne kazalce uspešnosti.
 • Načrtujte skladiščenje in zaloge za zadostitev povpraševanja v zvezi z vzdrževanjem, da zagotovite pravilne dele na pravi lokaciji in v pravem času.
 • Upravljajte pogodbe z dobavitelji, pogodbe nabave, najema, garancij, krovne pogodbe in pogodbe o tarifi dela.
 • Definirajte svojo ponudbo storitev in zagotovite dogovore o ravni storitev za uskladitev storitev s poslovnimi cilji.
 • Avtomatizirajte poslovne procese s poteki dela in zagotovite hitro in natančno izvajanje poslovnih postopkov. Rešitev vsebuje predkonfigurirane postopke z možnostjo prilagajanja za upravljanje sredstev in dela, ki so lahko posebej prirejeni za posamezno industrijo.

 

Prednosti

IBM Maximo Asset Management vam pomaga:

 • izboljšati vpogled v lastna sredstva, njihovo lokacijo, stanje, pogoje in obveznosti;
 • zmanjšati načrtovane in nenačrtovane izpade sredstev;
 • povečati produktivnost sredstev;
 • izboljšati načrtovanje in terminiranje izvajanja storitev;
 • zmanjšati tveganje za motnje v poslovanju;
 • ohranjati in pregledovati zapise o sredstvih za splošno poročanje, spremljati stroške in zagotavljati skladnosti s predpisi;
 • izboljšati načrtovanje izvajanja aktivnosti in zmogljivosti;
 • preprečiti nepotrebne investicije z večjo izkoriščenostjo sredstev;
 • podpreti varnostne načrte;
 • odpraviti nepotrebne stroške za licence in administrativne stroške ob uporabi več posameznih produktov.

 

Metrika/statistika, dosežena pri strankah, ki uporabljajo IBM Maximo Asset Management:

 • izkoriščenost delavcev povečana za 10–20 %
 • izkoriščenost sredstev povečana za 3–5 %
 • investicije v opremo zmanjšane za 3–5 %
 • izkoriščanje garancije povečano za 10–50 %
 • potrebe po zalogah zmanjšane za 20–30 %
 • vrednost opreme na zalogi zmanjšana za 5–20 %
 • stroški porabljenega materiala zmanjšani za 5–10 %
 • najem delovne sile zmanjšan za 10–50 %

 

IBM Maximo dodatne možnosti

Dodatki za IBM Maximo Asset Management razširjajo osnovno uporabo in ponujajo nekatere posebne možnosti za posebne tipe sredstev, industrij ali specifična opravila.

 • IBM Maximo Linear Asset Management                     

Ta možnost vam omogoča sledenje, upravljanje in optimizacijo ravni delovanja linearnih sredstev, kot so ceste, železnice in cevovodi.

 • IBM Maximo Scheduler

Ta možnost vam omogoča vizualno načrtovanje dela, projektov in načrtovanje preventivnega vzdrževanja s pomočjo Gantt diagramov.