Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

IBM SmartCloud Control Desk

IBM SmartCloud Control Desk je celovita rešitev za upravljanje storitev IT, ki omogoča zmanjšanje stroškov in minimiziranje motenj v vašem poslovanju z avtomatiziranim obvladovanjem zahtevkov za storitve, učinkovitim upravljanjem sprememb in optimalnim upravljanjem fizičnih in digitalnih sredstev v okviru IT ter celotnega podjetja.

IBM SmartCloud Control Desk je celovita rešitev, ki združuje upravljanje storitev IT in upravljanje sredstev na eni platformi. Rešitev je skladna s procesi, ki so dostopni v okviru dobrih praks ITIL, in združuje upravljanje procesov za sprejem zahtevkov, obvladovanje incidentov, problemov, sprememb, izdaj in sredstev IT v okviru celotne organizacije. Zagotavlja bolj učinkovito upravljanje IT, poveča hitrost odzivanja in učinkovitost reševanja problemov.

 

 

Zmožnosti

IBM SmartCloud Control Desk prinaša zmanjšanje stroškov, manj prekinitev storitev, hitrejše reševanje nastalih problemov, racionalizacijo, preglednost in konsistentnost poslovanja ter dosledne in ponovljive poslovne procese, ki se izvajajo po enotnih postopkih.

 • Upravljajte zahtevke za storitve – enotna vstopna točka za upravljanje zahtevkov in problemov in vmesnik za upravljanje vseh ostalih procesov v okviru IT.
 • Upravljajte incidente – omogočena sta vam čimprejšnja ponovna vzpostavitev normalnega delovanja storitev ter zmanjšanje škodljivih učinkov na poslovanje.
 • Upravljajte probleme – rešujte temeljne vzroke nesreč, da se zmanjša njihov vpliv na poslovanje podjetja in preprečijo ponovitve.
 • Upravljajte spremembe – standardizirajte metode in postopke, ki se uporabljajo za učinkovito obravnavo vseh sprememb.
 • Upravljajte konfiguracije – upravljajte konfiguracije in jim sledite od začetka do konca.
 • Upravljajte izdaje – pregledujte in preverjajte razpoložljivosti licencirane in testirane programske in strojne opreme z namenom, da bo delovala tako, kot je bilo predvideno ob njeni namestitvi v obstoječe okolje.
 • Upravljajte sredstva IT – skladiščite ter finančno in pogodbeno spremljajte življenjski cikel sredstev. Storitev vam nudi tudi podporo pri strateškem načrtovanju in odločanju v okviru IT.
 • Upravljajte licence – spremljajte in preverjajte programsko opremo, licence in pogoje uporabe.
 • Upravljajte nabavo – kreirajte, usmerjajte in upravljajte zahtevke za nabavo, naročilnice, pogodbe in pogoje.

 

Prednosti uporabe

IBM SmartCloud Control Desk vam lahko pomaga:

 • Zmanjšati poslovna tveganja z napredno analizo vpliva in avtomatskimi postopki za izvajanje sprememb, ki zagotavljajo integriteto obstoječe infrastrukture in hkrati podpirajo fleksibilnost poslovanja.
 • Izboljšati učinkovitost in kakovost storitev s poenotenjem upravljanja sredstev, sprememb in problemov med oddelkom IT ter drugim delom podjetja.
 • Nižati stroške in zmanjšati tveganje neskladnosti s pomočjo upravljanja licenc programske opreme.
 • Izboljšati izkoriščenost in zmanjšati nepotrebne investicije s pomočjo upravljanja celotnega življenjskega cikla sredstev IT.
 • Zmanjšati skupne stroške lastništva z uporabo enotne rešitve za upravljanje sredstev in vseh procesov v skladu z ITIL.
 • Izbrati ustrezni licenčni model za uporabo rešitve, ki ustreza vašim poslovnim potrebam in vaši strategiji IT (namestitev na lokaciji, VM, SaaS).
 • Zmanjšati stroške šolanja začetnih uporabnikov, saj ponuja prilagodljiv uporabniški vmesnik, ki je enostaven za uporabo.
 • Omogočiti dostop do aplikacije kjerkoli s podporo za mobilne naprave (Blackberry, iOS, Android).

Online demo: IBM SmartCloud Control Desk