Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

TROIA - Monitoring

Icinga

Icinga je odprtokodna rešitev za omrežni nadzor računalniških in drugih sistemov. Prva stabilna različica programa, ki izvira iz znanega nadzornega programa Nagios, je luč sveta ugledala že leta 2009.

Danes je Icinga eden vodilnih programov s področja nadzora omrežij in sistemov, saj premore ogromno različnih funkcij in podpira izjemno širok nabor strojne in programske opreme. Njeni vtičniki se znajo povezati z vsemi najbolj razširjenimi podatkovnimi bazami (MySQL, Oracle Database, PostgreSQL ter številnimi drugimi) in programi, posledično pa imajo sistemski skrbniki in vzdrževalci na enem mestu zbrane vse ključne podatke, potrebne za zagotavljanje brezhibnega delovanja kritičnih rešitev (sistemov in aplikacij). Piko na i rešitvi postavlja pregleden in prilagodljiv uporabniški vmesnik, ki znatno pohitri in poenostavi delo v okoljih z več različnimi sistemi, ki potrebujejo kakovosten nadzor.

 

Icinga 2

Nova generacija nadzorne rešitve nosi preprosto ime Icinga 2, a s seboj prinaša vrsto naprednih funkcij in možnosti, ki jih bomo zaman iskali v drugih podobnih rešitvah. Icinga 2 tako spremlja bazen omreženih naprav in storitev ter odvisnosti med njimi. Tako podjetjem in zaposlenim pomaga obvladovati kompleksnosti sodobnih informacijskih in drugih okolij ter skrbeti za vzdrževanje sistemov in storitev. Skrbnikom sistemov omogoča enostavno sestavljanje in upravljanje različnih konfiguracij ter obvladovanje sprememb v produkcijskem okolju.

Icinga 2 v upravljanje sistemov prinaša tri vrste ukazov – preverjanja, obvestila in upravljanje dogodkov. Vsem lahko sistemski skrbnik določa poljubne vrednosti in atribute, sestavi makro ukaze in različna obnašanja ter tako poskrbi za inteligentno obnašanje naprav v okolju, umetna pamet rešitve pa se samodejno prilagaja realnočasovnim spremembam v okolju, ki ga nadzoruje.

 

Zakaj izbrati rešitev Icinga 2?

Icinga 2 odpravlja večino ozkih grl drugih nadzornih sistemov. Njena največja odlika, poleg izjemne združljivosti z najrazličnejšimi sistemi in napravami, je vsekakor hitrost. V povprečju Icinga 2 opravi milijon poizvedb glede delovanja storitev in ob tem doseže povprečno latenco vsega 4,54 sekunde, medtem kot njeni konkurenti za takšna opravila potrebujejo 10- ali celo 100-krat več časa.

Icinga 2 se lahko pohvali z naslednjimi odlikami:

 • kakovost nadzorne kode,
 • interoperabilnost z različnimi zunanjimi vmesniki,
 • skalabilnost rešitve,
 • enostavnost konfiguriranja (enostavni ukazi, inteligentna preverjanja),
 • dinamična obvestila (ki temeljijo na realnočasovnih podatkih) ter
 • kakovostna podpora poslovnim procesom.

Icinga 2 odpravlja naslednje težave na področju nadzora IT in drugih okolij ter naprav:

 • izzivi glede skalabilnosti rešitve v velikih in kompleksnih okoljih,
 • težavne konfiguracije pri povezovanju naprav in storitev,
 • težavno obvladovanje sprememb in
 • težaven dostop do nadzornih storitev.

 

Lahek spletni vmesnik – Icinga Web 2

Icinga Web 2 je lahek, a obenem izjemno zmogljiv spletni odjemalec, ki sistemskim skrbnikom omogoča zanesljiv nadzor in upravljanje poslovnega okolja od koderkoli. Podpira tudi projektno delo oziroma nadzor projektov. Pozna vrsto metod avtentikacije in podatkovnih baz, zato je to nadzorno rešitev lažje integrirati v sodobna IT-okolja.

Nadzor

Rešitev Icinga izvaja nadzor nad vsemi povezljivimi komponentami IT-infrastrukture, kot so:

 • nadzor omrežnih storitev (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING itd.),
 • nadzor IT-virov (obremenitve procesorjev, poraba prostora za hrambo podatkov, zasedenost pomnilnika, omrežja itd.),
 • nadzor strežniških in omrežnih komponent (stikala, usmerjevalniki, senzorji temperature in vlage itd.) ter
 • nadzor za poslovanje kritičnih aplikacij.

Kar se da poenostavljeno delo z rešitvijo sistemskim upraviteljem in vzdrževalcem omogoča tudi enostaven razvoj lastnih storitev preverjanja in upravljanja implementiranih sistemov ter aplikacij. Delo še dodatno pohitrita možnosti paralelizacije storitev različnih preverjanj ter določanja omrežne hierarhije naprav in sistemov. Zadnja različica programske opreme Icinga prinaša tudi izboljšano avtomatizirano odzivanje na morebitna zaznana odstopanja in sprožene alarme ter proaktivno reševanje težav.

Obveščanje

Sistem Icinga samodejno skrbi za obveščanje ustreznih oseb – sistemskih skrbnikov, vzdrževalcev, zaposlenih ali pogodbenih izvajalcev, ki so zadolženi za brezhibno delovanje posamezne naprave, sistema ali aplikacije. Obveščanje lahko uporablja najrazličnejše komunikacijske kanale, kot so elektronska pošta, pozivniki, sporočila SMS/MMS ali druge s strani skrbnika določene metode. Sistem prav tako pozna različne nivoje obvestil in opozoril glede na stanje napake, okvare in/ali težave.

Vizualizacija in poročila

Icinga ponuja kar dva uporabniška vmesnika (Icinga Classic UI ter Icinga Web) in tako še dodatno poskrbi za kakovostno uporabniško izkušnjo. Oba vmesnika postrežeta s kakovostno vizualizacijo (ne)delovanja številnih naprav in storitev, omrežja … Del rešitve je tudi možnost ogleda dnevnikov aktivnosti posameznih naprav in sistemov (pač tistih, ki tovrstno komunikacijo podpirajo).

Uporabnik sistema Icinga lahko povsem poljubno nastavi tudi periodiko, cilj in obseg ter vrsto poročil, ki jih želi prejemati. Modul poročil temelji na večkrat nagrajeni rešitvi Jasper Reports, pri čemer premore vrsto že prednastavljenih poročil (npr. 10 najbolj problematičnih naprav ali storitev, poročilo stanja celotnega nadzorovanega omrežja, poročila o razpoložljivosti opreme itd.).

Poročila se lahko ustvarjajo za različne nivoje zaposlenih v podjetju (odločevalci, zaposleni na posameznem mestu ...). Modul poročil pozna tudi t. i. poročila SLA, kjer poroča o doseganju nivoja storitev in loči med kritičnimi dogodki ter načrtovanim in nenačrtovanim nedelovanjem sistemov. Za vsa okolja so na voljo tudi grafično pregledna poročila o izkoriščenosti virov.

Icinga Cronk Host Filtered
Icinga Cronk Portal 2
Icinga Status Map
Service availability
Host activity 0
Service detail
Hostgroup detail
TROIA MONITORING (pdf 3.56 MB)