Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Referenčne zgodbe

S kratkimi referenčnimi zgodbami vam želimo predstaviti ozadje naših projektov – partnerje, njihove potrebe in želje, uporabljene komponente in cilje, ki jih dosegamo skupaj z njimi. 

V Mikropis Holdingu so s produktom IBM SmartCloud Control Desk dosegli stroškovne in časovne prihranke ter omogočili prilagodljivost in povezljivost.

IVZ je vzpostavil storitveni center za učinkovito upravljanje procesov v oddelku IT, zmanjšal operativne stroške in še več.

Inštitut za varovanje zdravja...

Želja Informatike, d. d., je bila vzpostaviti storitveni center za učinkovito upravljanje s procesi in povečati učinkovitost.

V Leku je učinkovita informacijska podpora proizvodnim procesom ključna za zagotavljanje poslovne uspešnosti in ohranjanje konkurenčne prednosti.

Podjetje Tesnila GK se je znašlo pred izzivom, kako posodobiti zastarelo in nedelujočo informacijsko strukturo v podjetju.