Učinkovite informacijske rešitve

Nahajate se tukaj

Inštitut za varovanje zdravja učinkovito podprl upravljanje sredstev in storitev IT

IVZ je vzpostavil storitveni center za učinkovito upravljanje procesov v oddelku IT, zmanjšal operativne stroške in še več.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se IVZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. IVZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Izziv

Vzpostaviti storitveni center za učinkovito upravljanje procesov v oddelku IT, zmanjšati operativne stroške, ob tem pa izboljšati učinkovitost in kakovost izvajanja storitev.

Komponente

Produkt IBM SmartCloud Control Desk za celovito upravljanje sredstev in storitev IT.

Implementacija

Implementacija je potekala skozi različne faze in korake. V začetnih fazah so se podprli procesi upravljanja sredstev IT ter delovanje storitvenega centra z upravljanjem zahtevkov za storitve in incidente. V kasnejših fazah se je omogočilo še upravljanje zbirk podatkov in dostopa do njih ter celovito upravljanje programske opreme, nameščene na strežnikih in računalnikih.

Prednosti

Rešitev prinese stroškovne in časovne prihranke, omogoči prilagodljivost, združljivost in povezljivost z drugimi sistemi.

Pošljite povpraševanje